top of page

TERAPI

I løpet av livet går vi alle gjennom perioder som viser oss hva hverdagen kan inneholde, på godt og vondt. Det kan dreie seg om konkrete hendelser eller utfordringer som gjør livet vanskelig, eller perioder der vi ønsker å utvikle oss for å forstå egne reaksjoner, tanker og følelser bedre. 

Uansett utgangspunkt kan terapi bidra til forståelse og aksept av deg selv og til at du lettere kan møte livets opp- og nedturer med en økt innsikt i hvordan tanker og følelser påvirker deg.

I terapitimene blir vi enige om hva som skal være fokus i behandlingen. Noen ganger er det konkrete problemstillinger og utfordringer, andre ganger kan det være mer uklart. Uansett forsøker vi å finne ut av hva som opptar deg og hva som er viktigst å ta tak i akkurat der du er i ditt liv. Fokus kan endre seg i løpet av behandlingen og vi har hele tiden en åpen dialog rundt hva som er viktig for deg å snakke om. 

Av og til kan det være fint at andre personer i din hverdag kan være med i en eller flere timer hvis du ønsker det. Dette er i så fall noe vi blir enige om sammen. 

Behovet for parterapi kan komme når konfliktnivået er høyt, men også når ting er mer stabilt. En utfordring for mange par er at ulike kommunikasjonsmønstre kan skape misforståelser som igjen medfører konflikter. Ved å ha en større bevissthet rundt hvordan man snakker sammen og hvilke behov man har, kan det skape et tryggere grunnlag for parforholdet. Mange opplever at man i parterapi kommer nærmere hverandre og at det skaper en trygghet som gjør at forholdet i større grad tåler de utfordringer som måtte komme. 

Jeg har erfaring med ulike terapimetoder og er opptatt av å finne en behandlingsform som passer deg og dine behov. Jeg er opptatt av at du skal føle deg sett og hørt i våre timer og at vi sammen skaper et sted der det kjennes trygt å jobbe med det som opptar deg.

Jeg jobber blant annet med angst, depresjon, lavt selvbilde, selvutvikling, ensomhet, utbrenthet, traumer, PTSD, livskriser, personlighetsforstyrrelser, pårørende, sorgreaksjoner, utfordringer i nære relasjoner (både i parforhold og relasjoner til andre), samlivsbrudd, søvnvansker og avhengighetsproblematikk for å nevne noe. 

 

 

bottom of page